سبد خرید

سرور مجازی

سرور مجازی

[vc_row height=”medium” us_shape_show_top=”1″ us_shape_top=”custom” us_bg_overlay_color=”#258fe6″ gap=”1″][vc_column animate=”fade” width=”1/2″][vc_column_text]

خرید سرور مجازی وارز  و غیروارز
ویژگی‌ها و امکانات:
 • نصب و راه اندازی رایگان
 • پشتیبانی شبانه روزی از طریق تیکت
 • مناسب برای دانلود و آپلود
 • مناسب برای هاستینگ
 • مناسب برای انجام پرداخت‌های اینترنتی
 • گارانتی آپتایم ۹۹,۹%
 • دارای کرنل اختصاصی
 • یک عدد آی‌پی اختصاصی
 • منابع کاملا اختصاصی
 • نصب سیستم دلخواه
 • مناسب رندر،کرک ، انجام عمیلات سنگین

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][us_image_slider ids=”1582,1584,1648″ nav=”dots”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][us_separator size=”huge” show_line=”1″ thick=”3″ text=”سرور مجازی وارز هلند ، آمریکا ، آلمان و انگلیس”][us_pricing items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D9%84%D9%86%20%D8%A7%D9%88%D9%84%22%2C%22type%22%3A%221%22%2C%22price%22%3A%22230%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22substring%22%3A%22%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87%22%2C%22features%22%3A%22%D8%B1%D9%85%20%3A%202%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%5Cn%D8%B3%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%20%DB%8C%D9%88%20%3A%202%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20-%202000%20%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%5Cn%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%3A%2060%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20HDD%5Cn%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%3A%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20-%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%5Cn%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%22%2C%22btn_style%22%3A%221%22%2C%22btn_size%22%3A%2215px%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D9%84%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D9%85%22%2C%22type%22%3A%221%22%2C%22price%22%3A%22250%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22substring%22%3A%22%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87%22%2C%22features%22%3A%22%D8%B1%D9%85%20%3A%203%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%5Cn%D8%B3%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%20%DB%8C%D9%88%20%3A%203%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20-%202500%20%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%5Cn%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%3A%2070%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20HDD%5Cn%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%3A%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20-%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%5Cn%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%22%2C%22btn_style%22%3A%221%22%2C%22btn_size%22%3A%2215px%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D9%86%D9%84%20%D8%B3%D9%88%D9%85%22%2C%22type%22%3A%221%22%2C%22price%22%3A%22265%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22substring%22%3A%22%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87%22%2C%22features%22%3A%22%D8%B1%D9%85%20%3A%204%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%5Cn%D8%B3%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%20%DB%8C%D9%88%20%3A%203%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20-%203000%20%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%5Cn%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%3A%2080%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20HDD%5Cn%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%3A%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20-%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%5Cn%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%22%2C%22btn_style%22%3A%221%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D9%84%D9%86%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%22%2C%22type%22%3A%221%22%2C%22price%22%3A%22340%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22substring%22%3A%22%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87%22%2C%22features%22%3A%22%D8%B1%D9%85%20%3A%206%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%5Cn%D8%B3%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%20%DB%8C%D9%88%20%3A%205%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20-%205000%20%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%5Cn%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%3A%20100%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20HDD%5Cn%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%3A%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20-%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%5Cn%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%22%2C%22btn_style%22%3A%221%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D9%84%D9%86%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%22%2C%22type%22%3A%221%22%2C%22price%22%3A%22450%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22substring%22%3A%22%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87%22%2C%22features%22%3A%22%D8%B1%D9%85%20%3A%208%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%5Cn%D8%B3%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%20%DB%8C%D9%88%20%3A%206%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20-%206000%20%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%5Cn%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%3A%20120%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20HDD%5Cn%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%3A%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20-%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%5Cn%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%22%2C%22btn_style%22%3A%221%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%7D%5D” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22IRANSansWeb_Black%22%2C%22text-transform%22%3A%22lowercase%22%2C%22font-style%22%3A%22italic%22%2C%22font-size%22%3A%221.3%22%2C%22line-height%22%3A%221.7%22%2C%22letter-spacing%22%3A%221%22%2C%22background-color%22%3A%22rgba%28222%2C13%2C128%2C0.75%29%22%7D%7D”][us_separator size=”huge” show_line=”1″ thick=”3″ text=”سرور مجازی غیر وارز هلند ، آمریکا ، آلمان و انگلیس”][us_pricing items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D9%84%D9%86%20%D8%A7%D9%88%D9%84%22%2C%22type%22%3A%221%22%2C%22price%22%3A%22200%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22substring%22%3A%22%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87%22%2C%22features%22%3A%22%D8%B1%D9%85%20%3A%202%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%5Cn%D8%B3%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%20%DB%8C%D9%88%20%3A%202%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20-%202000%20%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%5Cn%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%3A%2060%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20HDD%5Cn%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%3A%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20-%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%5Cn%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%22%2C%22btn_style%22%3A%221%22%2C%22btn_size%22%3A%2215px%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D9%84%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D9%85%22%2C%22type%22%3A%221%22%2C%22price%22%3A%22220%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22substring%22%3A%22%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87%22%2C%22features%22%3A%22%D8%B1%D9%85%20%3A%203%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%5Cn%D8%B3%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%20%DB%8C%D9%88%20%3A%203%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20-%202500%20%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%5Cn%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%3A%2070%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20HDD%5Cn%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%3A%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20-%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%5Cn%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%22%2C%22btn_style%22%3A%221%22%2C%22btn_size%22%3A%2215px%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D9%86%D9%84%20%D8%B3%D9%88%D9%85%22%2C%22type%22%3A%221%22%2C%22price%22%3A%22245%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22substring%22%3A%22%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87%22%2C%22features%22%3A%22%D8%B1%D9%85%20%3A%204%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%5Cn%D8%B3%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%20%DB%8C%D9%88%20%3A%203%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20-%203000%20%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%5Cn%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%3A%2080%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20HDD%5Cn%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%3A%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20-%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%5Cn%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%22%2C%22btn_style%22%3A%221%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D9%84%D9%86%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%22%2C%22type%22%3A%221%22%2C%22price%22%3A%22300%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22substring%22%3A%22%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87%22%2C%22features%22%3A%22%D8%B1%D9%85%20%3A%206%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%5Cn%D8%B3%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%20%DB%8C%D9%88%20%3A%205%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20-%205000%20%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%5Cn%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%3A%20100%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20HDD%5Cn%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%3A%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20-%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%5Cn%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%22%2C%22btn_style%22%3A%221%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D9%84%D9%86%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%22%2C%22type%22%3A%221%22%2C%22price%22%3A%22340%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22substring%22%3A%22%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87%22%2C%22features%22%3A%22%D8%B1%D9%85%20%3A%208%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%5Cn%D8%B3%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%20%DB%8C%D9%88%20%3A%206%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20-%206000%20%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%5Cn%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%3A%20120%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20HDD%5Cn%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%3A%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20-%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%5Cn%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%22%2C%22btn_style%22%3A%221%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%7D%5D” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22IRANSansWeb_Black%22%2C%22text-transform%22%3A%22lowercase%22%2C%22font-style%22%3A%22italic%22%2C%22font-size%22%3A%221.3%22%2C%22line-height%22%3A%221.7%22%2C%22letter-spacing%22%3A%221%22%2C%22background-color%22%3A%22rgba%28222%2C13%2C128%2C0.75%29%22%7D%7D”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

VPS یا سرور مجازی چیست ؟
VPS مخفف Virtual Private Server است و به زبان فارسی یعنی سرور مجازی. سرور مجازی بخشی از یک سرور اختصاصی است که شما میتوانید بصورت مجازی سیستم عامل های مختلفی بر روی آن اجرا و همینطور از آن استفاده کنید.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

سرور مجازی وارز چیست ؟
سرور مجازی وارز ، سروری میباشد که هیچگونه حساسیتی نسبت به عملیات های سنگین و مختلف ندارد. سرورهای وارز مخصوص عملیات هایی مانند کرک ، هک ، اسکن ، اتک ، ماین و مواردی از این دست هستند.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

برای خرید سرور مجازی و مشاوره تماس بگیرید

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

دیدگاه‌ها ۰